hitni zajam novca 

Trebam pozajmicu u iznosu od 20 000 kuna. Na 2 godine uz mogučnost ranije odplate.