posudba novca hitno

Trebala bih pozajmicu od 15 000 kn

Zaposlena sam ali sam u blokadi
Zivim u Puli
Molila bih vas povratnu informaciju
Lp