Potrebna mi je privatna pozajmica o

Potrebna mi je privatna pozajmica od 7000 ln na 6 mj na ugovor i ovjeru kod javnog biljezmika