pozajmice do 5000 kuna 

Trebala bih hitno,5000 kn.
Pocela sam raditi,vracanje svaki mj po 600 kn.
U blokadi