Trazim hitmo pozajmicu

Trazim hitmo pozajmicu 20.000 tis kn…sa ovjerom ..uplacujem ratu opcom uplatnicom