Trazim hitno pozajmicu

Trazim hitno pozajmicu od 2000 kn sa ovjerom kod javnog biljeznika